ΟΔΙΚΕΣ & ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Προσφέρουμε πλήρους εύρους οδικές, intermodal και multi-modal μεταφορές στην Ελληνική, και Ευρωπαϊκή Αγορά, συμπεριλαμβανομένων και Ευρωπαϊκών μεταφορών Cross Trading για κάθε τύπο μοναδομοιημένου, μη-μοναδοποιημένου και χύμα φορτίου, στα πλαίσια περισυλλογών και παραδόσεων που διενεργούνται πόρτα-πόρτα, με εμπειρία, εξειδίκευση και ποιοτική εξυπηρέτηση. Το Παγκόσμιο και Συνεκτικό Ερωπαϊκό δίκτυο ανταποκριτών μας είναι Διεθνές στο σκοπό του αλλά με την απαραίτητη τοπική προσέγγιση στις επί μέρους αγορές. Παρέχουμε διαμεταφορικές υπηρεσίες σε όλη την Ευρώπη φέρνοντας τις αγορές πιο κοντά σ’ ένα κόσμο ευκαιριών με παγκοσμιοποιημένα logistics χωρίς σύνορα.
 
Πιστοποίηση ISO-9001:2008, ISO-14001:2004
Τακτικά δρομολόγια
Εβδομαδιαίες αναχωρήσεις
Ευρωπαϊκά και Διεθνή φορτία in transit
FTL (Full Trailer Loads)/PTL (Part Trailer Loads)/LTL (groupage)
Intermodal PW HC (Pallet Wide High Cube)
Λύσεις προσαρμοσμένες σε συγκεκριμένες ανάγκες
Εισαγωγες/Εξαγωγες/Φορτία in transit
Ενημέρωση προσαρμοσμένη σε ανάγκες πελάτη
Ακίνδυνα/Επικίνδυνα φορτία (ADR Class 2-9)
Φορτία υπό ελεγχόμενη θερμοκρασία μεταφοράς
Ασφαλίσεις φορτίων (CMR)
Αποθήκες groupage
Ασφαλής στοιβασία
Περισυλλογές/παραδόσεις
Άμεσες περισυλλογές/Παραδόσεις
Συσκευασία/Ανασυσκευασία
Υποστήριξη για άνοιγμα πίστωσης
Ηλεκτρονική τεκμηρίωση (ERP, CRM, EDI)
Επιθεωρήσεις φορτίων