ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Προσφέρουμε πλήρους εύρους θαλασσίες και multi-modal μεταφορές στην Ελληνική, Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια Αγορά, συμπεριλαμβανομένων και μεταφορών Cross Trading για κάθε τύπο μοναδομοιημένου, μη-μοναδοποιημένου και χύμα φορτίου, στα πλαίσια περισυλλογών και παραδόσεων που διενεργούνται πόρτα-πόρτα, με εμπειρία, εξειδίκευση και ποιοτική εξυπηρέτηση. Το Παγκόσμιο και Συνεκτικό δίκτυο ανταποκριτών μας είναι Διεθνές στο σκοπό του αλλά με την απαραίτητη τοπική προσέγγιση στις επί μέρους αγορές. Παρέχουμε διαμεταφορικές υπηρεσίες σε οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη φέρνοντας τις Διεθνείς αγορές πιο κοντά σ’ ένα κόσμο ευκαιριών με παγκοσμιοποιημένα logistics χωρίς σύνορα.
 
Πιστοποίηση ISO-9001:2008, ISO-14001:2004
Τακτικά δρομολόγια
FCL, LCL, RF Containers,  Tanks, Συμβατικό φορτίο,  Ro/Ro, Project
Εισαγωγές/ Εξαγωγές/Transit
Υπηρεσίες NVOCC
Ακίνδυνα/Επικίνδυνα φορτία (IMO Class 2-9)
Ξηρό, χύμα, υγρό φορτίο
Ασφαλίσεις φορτίων
Περισυλλογές/παραδόσεις
Υποστήριξη για άνοιγμα πίστωσης
Ηλεκτρονική τεκμηρίωση (ERP, CRM, EDI)
Εκτελωνισμοί φορτίων
Εκτελωνισμοί διέλευσης λιμένων
Depot υποδοχής containers
Αποθηκεύσεις
Επιθεωρήσεις φορτίων
Όλοι οι τύποι containers
Chartering