ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ EΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Η φορολογική εκπροσώπηση στην Ελλάδα μπορεί να παρουσιάζει ενδιαφέρον για εταιρείες εγκατεστημένες σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) εκτός Ελλάδας, που αγοράζουν εμπορεύματα από τρίτες χώρες (εκτός ΕΕ) και αποκτούν έτσι τη δυνατότητα να τα πωλούν απ’ ευθείας στην Ελλάδα, πρώτη χώρα εισόδου των εμπορευμάτων στην ΕΕ με δικό τους ΑΦΜ. Με τον τρόπο αυτό δεν αποκαλύπτουν στους Έλληνες πελάτες τους τις εμπορικές πηγές των εμπορευμάτων τους. Οι εταιρείες αυτές  μπορούν να ζητήσουν από τις Ελληνικές φορολογικές αρχές  να καταχωρηθεί φορολογική εκπροσώπησή τους στην Ελλάδα ορίζοντας κάποιο πρόσωπο της αρεσκείας και εμπιστοσύνης τους ως φορολογικό αντιπρόσωπο.

Εφόσον εγκριθεί η φορολογική εκπροσώπηση, τους αποδίδεται Ελληνικό ΑΦΜ ενώ παραμένουν υπόλογοι στις Ελληνικές αρχές για συναλλαγές εισαγωγών τους στην Ελλάδα ενώ είναι υποχρεωμένοι να τηρούν μέσω του φορολογικού τους εκπροσώπου βιβλία που συμπεριλαμβάνουν λογαριασμό ΦΠΑ και εν γένει λογιστική απεικόνιση της δραστηριότητάς τους αποδίδοντας δασμούς και ΦΠΑ των εισαγωγών τους.

Δεδομένου ότι στις εισαγωγές απαιτούνται και υπηρεσίες μεταφορών και logistics μπορούμε να εξυπηρετήσουμε εταιρείες που εκδηλώνουν ενδιαφέρον με ευθύνη και εμπιστευτικότητα, προστατεύοντας με εχεμύθεια τις εμπορικές πηγές τους προμηθειών.
 
Καταχώρηση λογαρισμού ΦΠΑ
Διεκπεραίωση Φορολογικών Διατυπώσεων
Τεκμηρίωση & Τήρηση λογαριασμού
Εκτελωνισμοί
Θαλάσσιες μεταφορές
Οδικές μεταφορές
Αεροπορικές μεταφορές
Σιδηροδρομικές μεταφορές
Project μεταφορές
Συνδυασμένες μεταφορές
FCL/LCL
FTL/PTL/LTL
Διαδρομές μεταφορών
Αποθήκευση
Διανομή
Μοναδοποιημένο και χύμα φορτίο