ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Προσφέρουμε πλήρους εύρους αεροπορικές και multi-modal μεταφορές στην Ελληνική, Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια Αγορά, συμπεριλαμβανομένων και μεταφορών Cross Trading για κάθε τύπο μοναδομοιημένου, μη-μοναδοποιημένου και χύμα φορτίου, στα πλαίσια περισυλλογών και παραδόσεων που διενεργούνται πόρτα-πόρτα, με εμπειρία, εξειδίκευση και ποιοτική εξυπηρέτηση. Το Παγκόσμιο και Συνεκτικό δίκτυο ανταποκριτών μας είναι Διεθνές στο σκοπό του αλλά με την απαραίτητη τοπική προσέγγιση στις επί μέρους αγορές. Παρέχουμε διαμεταφορικές υπηρεσίες σε οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη φέρνοντας τις Διεθνείς αγορές πιο κοντά σ’ ένα κόσμο ευκαιριών με παγκοσμιοποιημένα logistics χωρίς σύνορα. Σταθμοί φορτίών σε Αεροδρόμια Αθήνας (ATH) και Θεσσαλονίκης (SKG).

Πιστοποίηση ISO-9001:2008, ISO-14001:2004
Πιστοποίηση IATA Cargo Agent
Τακτικά δρομολόγια
Σχεδίαση διαδρομών και διαβούλευση
Εισαγωγές/Εξαγωγές
Κρατήσεις κατα προτεραιότητα
Ομαδοποίηση αερομεταφερομένων φορτίων
Συνεχής ενημέρωση
Ακίνδυνα/Επικίνδυνα φορτία (DG)
Φορτία υπό ελεγχόμενη θερμοκρασία μεταφοράς
Ευπαθή εμπορεύματα
Ασφαλίσεις φορτίων
Περισυλλογές/παραδόσεις
Υποστήριξη για άνοιγμα πίστωσης
Ηλεκτρονική τεκμηρίωση (ERP, CRM, EDI)
Εκτελωνισμοί φορτίων
Εκτελωνισμοί στο αεροδρόμιο
Αποθηκεύσεις
Επιθεωρήσεις φορτίων
Aircraft Chartering