ΠΟΡΟΙ
Οι Υπηρεσίες Διαμεταφοράς, Logisticsκαι Εφοδιαστικής Αλυσίδας περιλαμβάνουν μεταφορά, ομαδοποίηση και χειρισμό φορτίων, συσκευασία εμπορευμάτων και υπηρεσίες υποστήριξης που αναφέρονται σε τελωνειακά και δημοσιονομικά ζητήματα, καταχωρήσεις και δηλώσεις φορτίων στις αρχές, ασφαλιστικές υπηρεσίες και διαχείριση εγγράφων σχετικών με τα εμπορεύματα, όπως και υπηρεσίες Logistics και Εφοδιαστικής αλυσσίδας. Οι διαμεταφορείς, σε αντίθεση με τους μεταφορείς που έχουν ιδιοκτησία παγίων μεταφορικών μέσων (πλοία, αεροσκάφη, φορτηγά αυτοκίνητα, σιδηροδρομικούς συρμούς κλπ) σχεδιάζουν, οργανώνουν, παρακολουθούν και διαχείρίζονται την μεταφορά χωρις να έχουν ιδιοκτησία παγίων μεταφορικών μέσων. Ενεργούν κατ’ εξουσιοδότηση από πελάτες τους εισαγωγείς, εξαγωγείς, ανταποκριτές και συνεργάτες.
 
Πέρα από την επαγγελματική τους κατάρτιση, οργάνωση, παρακολούθηση και δράσεις επίλυσης προβλημάτων, εξαρτώνται, όπως και οι πελάτες και προμηθευτές τους, από πόρους που παρέχουν γνώση, επιμόρφωση και πληροφορίες, θεμελιώδεις και τεχνικές, σχετικές με το διεθνές εμπόριο. Οφείλουν να ενημερώνονται για τις τάσεις του Διεθνούς Εμπορίου, ρυθμιστικούς κανόνες, τεχνολογικές εξελίξεις, ανάπτυξη νέων μεταφορικών μέσων και υπηρεσιών, νομικά και δημοσιονομικά πρότυπα κλπ. Για τούτο, μαζί με τους πελάτες τους, εξαρτώνται από πόρους πληροφόρησης γενικότερους στην επιχειρηματική δραστηριότητα και ειδικότερους σε συγκεκριμένους κλάδους δραστηριοποίησης.
 
Προσπαθήσαμε να ταξινομήσουμε σε ομάδες κάποιους από τους πόρους αυτούς με στόχο να συνεισφέρουμε στους αναγνώστες του ιστοτόπου μας παρέχοντας συνδέσμους προς τον επίχειρηματικό και βιομηχανικό περιοδικό τύπο, επαγγελματικά εργαλεία επεξεργασίας, καταλόγους λιμανιών και αεροδρομίων, πρόσβαση σε οργανισμούς διεθνών logistics, ζητήματα ρυθμιστικά του κλάδου και ημερολόγια προγραμματισμένων εκθέσεων και εκδηλώσεων με θέμα τα logistics. Η φιλοδοξία μας, αναπόσπαστο μέρος των επιχειρηματικών μας αρχών, είναι ότι οι επισκέπτες του δικτυακού μας τόπου θα αποκομίσουν όφέλη από την πληροφόρηση αυτή και καλοσωρίζουμε οποιοδήποτε σχόλιό τους για παραπέρα βελτίωσή του.