ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ
Είμαστε διαθέσιμοι συνεχώς 24/7 για να στηρίζουμε τις εργασίες σας και το Διεθνές Εμπόριο. Διαχειριζόμαστε με επάρκεια θαλάσσιες, αεροπορικές, οδικές, σιδηροδρομικές και multimodal μεταφορές ανάλογα με τις απαιτήσεις σας. Διαθέτουμε γνώση και ικανότητα να χειριστούμε Γενικό Φορτίο, Εξειδικευμένες μεταφορές και Μεταφορές Project. Για να διευρύνουμε το προϊόν μας προσφέρουμε επιπρόσθετα υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας απαραίτητες για απρόσκοπτες μεταφορές. Διαθέτουμε εκτεταμένο Παγκόσμιο Δίκτυο πρακτόρων, συνεργατών και εταίρων σε κάθε λιμάνι, αεροδρόμιο και εμπορευματικό σταθμό.
 
Διαθέτουμε εμπειρία ετών σε πολλούς βιομηχανικούς και εμπορικούς κλάδους που εξυπητερούμε τακτικά και αποτελεσματικά από την ίδρυσή μας εδώ και 25 χρόνια. Εχουμε υποστηρίξει πελάτες μας στα παγκόσμια logistics και τις εφοδιαστικές αλυσίδες τους στους κλάδους Κατασκευών, Πετροχημικών, Επικινδύνων Χημικών, Φαρμακευτικών, Ειδών Διατροφής, Μαρμάρων & Πετρών, Ανταλλακτικών Πλοίων, Διπλωματικού & Στρατιωτικού φορτίου, Διοργανώσεων Εκθέσεων & Παραστάσεων και μεταφοράς ευπαθών προϊόντων.

Αναλαμβάνουμε θαλάσσιες μεταφορές σε containers (FCL/LCL), Intermodal (PW HC), αεροπορικές μεταφορές μεμονωμένων ή ομαδοποιημένων φορτίων, οδικές μεταφορές (FTL/PTL/LTL) και σιδηροδρομικές μεταφορές (FRW/PRW). Οργανώνουμε περισυλλογές CPT, CIP, EXW, FCA και παραδόσεις DAT, DAP και DDP. Επιπρόσθετα προσφέρουμε υπηρεσίες συσκευασίας, αποσυσκευασίας, αποθήκευσης, διανομής, ασφαλίσεων και πραγματογνωμοσύνης.

Σχεδιάσαμε το ευρύτατο χαρτοφυλάκιο γενικών και εξειδικευμένων υπηρεσιών μας και τις περιεχόμενες διεργασίες έτσι ώστε να έχει δυνατότητες προσαρμογής σε συγκεκριμένες απαιτήσεις των πελατών μας ανάλογα με τις ανάγκες τους και εργαζόμαστε σε συμμόρφωση με πιστοποιήσεις μας Διεθνών Προτύπων ΑΕΟ, ΙSΟ-9001:2008, ISO-14001:2004, Κώδικα Επιχειρηματικής Ηθικής και πιστοποίηση εγκεκριμένου αντιπροσώπου της IATA.