ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ
Είμαστε μια πρωτοπόρα ανεξάρτητη Διαμεταφορική εταιρεία που ιδρύθηκε το 1991 στην Ελλάδα και δραστηριοποιείται αποτελεσματικά στη παγκόσμια διακίνηση φορτίων με κάθε μεταφορικό μέσο, προσφέροντας υπηρεσίες μεταφοράς, logistics και εφοδιαστικής αλυσίδας. Τα κεντρικά μας γραφεία είναι στον Πειραιά και διατηρούμε σταθμούς σε όλη τη χώρα. Η εταιρεία μας έχει διακριθεί και προέχει ως προς τις πιστοποιημένες συμμορφώσεις της με νομοθεσία, οικονομικούς και δημοσιονομικούς κανονισμούς, βέλτιστες πρακτικές, πρότυπα ποιότητας, περιβαλλοντική διαχείριση και ηθική επιχειρησιακή συμπεριφορά. Σχεδιάσαμε το ευρύτατο χαρτοφυλάκιο γενικών και εξειδικευμένων υπηρεσιών μας και τις περιεχόμενες διεργασίες τους έτσι ώστε να έχει δυνατότητες προσαρμογής σε συγκεκριμένες απαιτήσεις πελατών ανάλογα με τις ανάγκες τους.
 
Το Εκτεταμένο Παγκόσμιο Δίκτυο Ανταποκριτών μας καθιστά δυνατές και απρόσκοπτες τις μεταφορές φορτίων στο σύνολο των διεθνών αγορών και επιφέρει προστιθέμενη αξία προς όφελος του πελάτη. Διακινούμε κάθε είδους φορτίο με κάθε τρόπο μεταφοράς και νοοτροπία προσανατολισμένη στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών. Παρέχουμε λύσεις logistics για γενικό, ειδικό και project φορτίο σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον που περιέχει ευκαιρίες και που προκαλεί για συνεχώς καλύτερες επιδόσεις. Οι επιχειρησιακές διεργασίες μας εξελίσσονται μέσω συστημάτων αυτοματοποίησης ERP, CRM και EDI και παράγονται από την αφοσιωμένη ομάδα μας επαγγελματιών και εκπαιδευμένων πτυχιούχων με ταχεία δράση και συνεχή παρακολούθηση. Οι Ανθρώπινοι πόροι μας είναι το ποιό πολύτιμο προσόν και κεφάλαιο της εταιρείας.