ΓΕΝΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ
Ο όρος Γενικό Φορτίο συνήθως υποδηλώνει φορτία προϊόντων σχετικά μεγάλης διάρκειας ζωής που δεν απαιτούν ειδική μεταχείριση, συνθήκες μεταφοράς, χειρισμούς και διαδικασίες τεκμηρίωσης. Αφορά αβλαβή φορτία υποκείμενα σε γενικές συνθήκες εναπόθεσης, απόθεσης και φόρτοεκφόρτωσης που διακινούνται με καθιερωμένα μεταφορικά μέσα χωρις να είναι απαραίτητοι ειδικοί αποθηκευτικοί χώροι, ή χώροι εναπόθεσης. Τα φορτία αυτά είναι συνήθως συσκευασμένα σε χαρτοκιβώτια, βαρέλια, μπάλες, δέματα, ξυλοκιβώτια και παλέτες και μεταφέρονται μέσω τακτικών δρομολογίων πλοίων σε containers, αεροπλάνων και φορτηγών αυτοκινήτων υπό συνθήκες μεταφοράς περιβάλλοντος.
 
Η εταιρεία μας διαθέτει εκτεταμένο εύρος υπηρεσιών  για διακίνηση γενικού φορτίου στην Παγκόσμια αγορά. Αναλαμβάνουμε θαλάσσιες μεταφορές σε containers (FCL/LCL), αεροπορικές μεταφορές μεμονωμένων ή ομαδοποιημένων φορτίων, οδικές μεταφορές (FTL/PTL/LTL), Intermodal (PW HC 45') και σιδηροδρομικές μεταφορές (FRW/PRW). Οργανώνουμε περισυλλογές CPT, CIP, EXW, FCA και παραδόσεις DAT, DAP και DDP. Επιπρόσθετα προσφέρουμε υπηρεσίες συσκευασίας, αποσυσκευασίας, αποθήκευσης, διανομής, πραγματογνωμοσύνης, ενώ, όπου απαιτείται, εισπράτουμε και εμβάζουμε ναύλους, παρέχοντας επίσης και συμβουλευτικές υπηρεσίες.
 
Σημείωση: Για πληρέστερη κατανόηση των παραπάνω όρων (INCOTERMS) επισκευθείτε τις σελίδες του τμήματος «Πόροι» του ιστοχώρου μας.